LÚA OM18 ĐẺ NHÁNH VƯỢT TRỘI VỚI PHÂN CHUYÊN DÙNG LÚA 2PHONG

NPK 20-15-6+TE Plus là sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây lúa ở cữ phân 1 và 2, giúp bộ rễ lúa luôn tươi trẻ vì sinh trưởng liên tục, lúa đẻ nhánh lên tới 540 chồi hữu hiệu trên mỗi mét vuông. Sản phẩm nằm trong BỘ GIẢI PHÁP CANH TÁC LÚA HIỆU QUẢ mang Thương Hiệu 2Phong.