CHẤT HỮU CƠ VÀ ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT

ĐẤT là tập hợp của các thành phần không khí, khoáng chất, nước và sinh vật.  

     Đất có độ phì nhiêu là khi được sử dụng vào mục đích canh tác nông nghiệp, cây trồng trên đất ấy được sử dụng các thành phần của đất một cách thuận lợi và đầy đủ nhất để sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh,  

     Khi canh tác trên “đất tốt” – đất có độ phì nhiêu, người nông dân được hưởng lợi từ việc cây trồng cho năng suất cao và ổn định, đề kháng mạnh mẽ trước các điều kiện thời tiết bất lợi cũng như sâu bệnh hại tấn công.

      Nông sản được trồng trên đất phì nhiêu là nguồn thực phẩm chất lượng cao và có lợi cho sức khỏe con người, có hàm lượng chất dinh dưỡng dễ tiêu phù hợp, không có tồn dư các chất gây độc cho cơ thể.

 VẤN ĐỀ là làm sao luôn duy trì được độ phì của đất để có thể canh tác bền vững, hiệu quả và an toàn?  

        Độ phì nhiêu của đất được quyết định bởi cấu trúc đất. Trong đó HẠT MÙN và  HẠT SÉT đóng vai trò quan trọng nhất. Chúng là cầu nối liên kết với các thành phần hữu cơ và vô cơ khác trong đất để tạo cho đất có nhiệt độ ổn định, tơi xốp, thoáng khí, tạo “đệm” pH phù hợp, tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng, là điều kiện lý tưởng để bộ rễ cây trồng thực hiện các chức năng của mình.

HẠT MÙN được sản sinh ra từ chất hữu cơ, thông qua hàng loạt các phản ứng sinh hóa phức tạp trong những điều kiện nhất định.

CHẤT HỮU CƠ chỉ chứa một tỉ lệ rất nhỏ trong đất, chỉ chiếm khoảng 1-6% trọng lượng nhưng đóng một vai trò then chốt trong hệ sinh thái của đất.

        Là tồn dư, là xác bã động thực vật, là sản phẩm trong các quá trình trao đổi chất trong đất.

CHẤT HỮU CƠ là nguồn nguyên liệu, là nguồn thực phẩm chính để cung cấp năng lượng sống cho các tập đoàn vi sinh vật tạo ra mùn. Không có hoạt động sinh hóa quan trọng này, hệ sinh thái đất sẽ ngưng hoạt động. Đất sẽ trở thành  “đất chết” không thể dùng canh tác nông nghiệp được nữa.

 NHƯ VẬY, việc trả lại chất hữu cơ cho đất để duy trì độ phì nhiêu mang tính chất quyết định để đảm bảo canh tác nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.