17-3-5+TE PLUS

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÀ PHÊ

Chuyên bón phục hồi cà phê, hồ tiêu

Tăng ra hoa

Tăng đậu trái

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

     CÔNG DỤNG:

  • Phân tan nhanh , cây dễ hấp thu dinh dưỡng .
  • Giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch.
  • Cây ra hoa tập trung , hạn chế rụng trái non.

     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Cà Phê : 300-400kg /ha/lần bón.
  • Cây tiêu : 0,2-0,5kg/cây/lần bón.