22-5-6+TE PLUS

     PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÀ PHÊ

Chuyên bón phục hồi cà phê, hồ tiêu

Tăng ra hoa

Tăng đậu trái

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

CÔNG DỤNG:

  • Phân tan nhanh, cây dễ hấp thụ dinh dưỡng.
  • Giúp cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch.
  • Cây ra hoa tập trung, hạn chế rụng trái non.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Cây cà phê, hồ tiêu: 0,2-0,5 kg/cây/lần.
  • Bón nuôi trái 1-2 lần/năm.