18-14-6+6S+TE

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

Cây khỏe - đẻ nhiều chồi

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

CÔNG DỤNG :

Cung cấp đầy đủ đa trung vi lượng và cân đối cho cây lúa trong giai đoạn cây non và đẻ nhánh.

Kích thích bộ rễ phát triển mạnh, hấp thụ dinh dưỡng tốt, hạn chế nghẹt rễ, chống ngộ độc hữu cơ và hạ phèn trong đất.

Giúp cây sinh trưởng mạnh, vươn cao nhanh, cây khoẻ và để nhánh tốt, nâng cao hiệu quả năng  suất cho lúa.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DUNG :

        - Thúc lúa non ( sau sạ 7-10 ngày)

        - Bón NPK 18-14-6+6S+TE: 150-200 kg/ha.

*Chú ý: Tuỳ thuộc vào tính chất đất mà cân đối lượng phân bón hợp lý.