N-PLUS TE 01

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

N-BOUND TĂNG HIỆU QUẢ PHÂN ĐẠM

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

CÔNG DỤNG :

Cung cấp dưỡng chất thiết yếu và cân đối .

Chống nghẹt rễ, ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ.

Kích thích cây phát triển mạnh, hút nhiều dinh dưỡng.

Cây xanh bền, có nhiều chồi hữu hiệu và ít sâu bệnh.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

THỜI VỤ

BÓN THÚC

 (7-10 NSS)

BÓN THÚC 2

 (18-20 NSS)

Vụ Đông Xuân 150-200 kg/ha 200-250 kg/ha
Vụ Hè Thu & Thu Đông 100-150kg/ha 150-200 kg/ha