NPK 16-6-18 +1MG+TE

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

Đòng to - Bông dài - Chắc tới cậy

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

CÔNG DỤNG:

Giúp cây sinh trưởng, phát triển mạnh, đòng to, trổ chắc.

Giúp cây khoẻ mạnh, tăng sức chống chịu bệnh, phèn, mặn, hạn.

Tăng năng suất, chất lượng lúa, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Duy trì độ cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

Thúc lúa đón đòng (ngay sau khi sạ 40-45 ngày );  bón NPK 16-6-18+1Mg+TE :120-150 kg/ha.

 *Chú ý : tuỳ thuộc vào tính chất đất mà cân đối lượng phân bón hợp lý.