20-15-6+TE PLUS

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA

Bón thúc 1&2 cho Lúa

Khối lượng tịnh 50 kg
Hạn sử dụng 3 năm
Danh mục Phân bón NPK

 

 • Công dụng:
  • Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu và cân đối.
  • Chống nghẹt rễ, ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ.
  • Kích thích rễ phát triển mạnh, hút nhiều chất dinh dưỡng.
  • Cây xanh bền, có nhiều chồi hữu hiệu và ít sâu bệnh.

 

 • Hướng dẫn sử dụng:
  THỜI VỤ

  BÓN THÚC 1

     (7-10NSS)

  BÓN THÚC 2

    (18-20 NSS)

  Vụ Đông Xuân 150-200kg/ha 200-250 kg/ha
  Vụ Hè Thu& Thu Đông 100-150kg/ha 150-200kg/ha